DENGE Arabuluculuk Merkezi Adana’da bir ilki gerçekleştirdi…

DENGE KAPAK MANŞET FOTO

Adana merkezde 7 hukukçunun oluşturduğu DENGE ARABULUCULUK MERKEZİ, bölgede bir ilki gerçekleştiriyor.

Arabuluculuk konusunda gerekli donanımlara sahip 7 hukukçunun bir araya gelerek iş birliği çerçevesinde oluşturdukları DENGE ARABULUCULUK MERKEZİ, bölge sanayicileri başta olmak üzere ticari uyuşmazlıklar ve işçilik uyuşmazlıkları konusunda arabuluculuk hizmetleriyle bölgede bir ilki gerçekleştiriyor. Taraflar arasında ekonomik, hızlı, esnek, her iki tarafın iradesi ile çözümlenen sonuçlarla tarafları mutlu eden arabulucular, alanlarında kaliteli hizmeti vermeyi amaçlıyorlar. Özenle oluşturdukları ve teknik tüm donanımlara sahip merkezlerinde, gelen talepleri rahatlıkla karşılayabilir bir konumda faaliyet yürütüyorlar.

UZMAN BİR EKİPLE FAALİYET YÜRÜTÜYOR

Faaliyetlerini; Arb. Av. Gamze Lamba Apaydın, Arb. Av. Ayşe Çolak, Arb. Av. Damla Keskin Kızak, Arb. Av. Tuba Kastal, Arb. Av. İbrahim Emre Edipoğlu, Arb. Av. Bahadır Eraslan ve Arb. Av. Murat Gülsün işbirliği çerçevesinde yürüttüklerini ifade eden DENGE ARABULUCULUK MERKEZİ ortaklarından Gamze Lamba Apaydın, KOBİGÜNDEM Dergisi’ne yaptığı açıklamada, “Arabuluculuk merkezimizde konusunda uzman bir ekiple çalışıyoruz. İlimizde faaliyet gösteren tek merkez konumundayız. Merkezimizde teknik alt yapımız ve çalışma olanaklarımız ile arabuluculuk faaliyetini profesyonel olarak yapmaktayız. Rahat, nezih, adliye stresinden uzak bir ortamda tarafları bir araya getirerek barışı egemen kılarak objektif, eşit ve tarafsız bir şekilde çözüm odaklı sonuçlar almaktayız” dedi.

İŞÇİ UYUŞMAZLIKLARI 2018 YILINDA KANUNLAŞTI

IMG_9986

İşçi-İşveren arasındaki alacak, tazminat ve işe iadeye ilişkin ihtilafların hepsinin 01.01.2018 tarihinden itibaren dava şartı haline geldiğini söyleyen DENGE ARABULUCULUK MERKEZİ ortaklarından Arb. Av. İbrahim Emre Ediboğlu ise, “İşçi-İşveren arasındaki alacak, tazminat ve işçinin işe iadesi yönündeki uyuşmazlıkların mahkemelere intikal etmesi sonucunda, gerek yargılama süreçlerinin uzun olması gerekse yargılama masraflarının yüksek olması sebebiyle bu süreçlerde hem işçiler hem de işverenler maddi ve manevi olarak yıpranmaktaydı.

Arabuluculuk kurumunun 01.01.2018 tarihinden itibaren işçi-işveren arasındaki çoğu ihtilaflarda dava şartı haline gelmesi yani dava açılmadan önce mecburen arabuluculuk sürecine başvurulma zorunluluğunun getirilmesi her iki taraf içinde dava açmadan son bir kez aralarındaki sorunları görüşebilme olanağı getirmiştir. İş ve çalışma ilişkisinden kaynaklanan, iş mahkemesinde dava açmayı gerektiren konularda yaşanan uyuşmazlıklar, ücret, fazla mesai, yıllık ücretli izin, hafta tatili ve genel tatil ücreti ile ilgili alacaklar, ihbar ve kıdem tazminatları ve işe iade konuları zorunlu arabuluculuk kapsamındadır.

Taraflardan birisinin Adliye içerisinde yer alan Arabuluculuk bürolarına başvurarak sistem üzerinden rastgele bir arabulucunun atanmasıyla dava şartı arabuluculuk süreçleri başlatılabilirken, tarafların üzerinde anlaştığı bir arabulucu ile bu görüşmeleri ihtiyari olarak yapabilmektedirler.

Bir örnek ile anlatmak istersek işçi ya da işveren merkezimize iş sözleşmesinin devamında veya sona erdiğinde, talebini/taleplerini içerir başvurusunu yapmakta ve bizde başvurusunu karşı tarafa ileterek süreci başlatmaktayız. Bu ihtiyari süreçte karşı tarafın arabulucu olarak bizi kabul etmesi durumunda ihtiyari arabuluculuk sürecini başlatmaktayız.

IMG_9987

Yapılan arabuluculuk toplantılarında tarafları mümkün olduğunca çözüm odaklı ve taraflar arasındaki dengeyi tam anlamıyla sağlamaya çalışarak ve hak kaybına sebebiyet verecek durumlarda taraflara hukuki yardım alabilecekleri hususu da hatırlatılarak süreci yürütmekteyiz. Taraflar arabulucu nezdinde yapılan görüşmelerde tamamen iradeleri ile yürütülen süreçte uyuşmazlık konusunda anlaştıklarında bir daha aynı konuda dava açamayacaklarından aralarındaki uyuşmazlık konusu kısa sürede   ve kesin olarak sonuçlanmaktadır. Arabuluculuk sürecinde  taraflar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde bizim düzenleyeceğimiz anlaşmazlığa ilişkin son tutanak ile dava yoluna gidebilmektedirler.

İşçi İşveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile mahkemelerin yükü önemli ölçüde azalmış, birçok ihtilaf sulh ile sonuçlandırılmıştır. Arabuluculuk kurumu, taraflar anlaşarak haklarına hızlı ve ekonomik bir şekilde ulaşmasını sağlarken aynı zamanda toplum barışına da katkı sunmaktadır” şeklinde konuştu.

ARABULUCULUK, TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI

XS0A0278

Ayrıca ticari uyuşmazlıklarda dava şartı olan arabuluculukla ilgili de düşüncelerini ifade eden DENGE ARABULUCULUK MERKEZİ ortaklarından Arb. Av. Ayşe Çolak, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk sürecine başvurunun, 01.01.2019 tarihinden itibaren dava şartı haline geldiğini ifade ederek, “Arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte, uyuşmazlığa ilişkin taraflar  önce arabuluculuk yolunu başvuracaklar ve arabuluculukta anlaşma sağlanmaması durumunda dava açabileceklerdir. Merkezimize başvuran aralarında ticari uyuşmazlık bulunan tarafları uyuşmazlık konusunu konuşmak ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bağımsız, tarafsız ve objektif bir konumda uzmanlık eğitimi almış arabulucular olarak süreci yönetiyor ve uyuşmazlık konusunda tarafların uzlaşmaları, uyuşmazlığı dostane bir şekilde çözmeleri, birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri için katkı sunmaya çalışıyoruz. Taraflara rahat ve özgür bir müzakere ortamı sağlamak suretiyle, sorumlulukları tümüyle kendilerine ait olmak üzere, kendi çözümlerini kendilerinin bulmasına yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Ticari uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemi ile çözümlenmesi, ülkemizde davaların  uzun sürede sonuca bağlandığı düşünüldüğünde ticari ilişkilere son derece önemli katkı sumaktadır. Ticari ilişkilerin devamlılığına katkı anlamında Arabuluculuk sürecinin gizli olduğunu da önemini de tekrar belirtmek isteriz.

XS0A0326

Gelişmiş toplumlarda alternatif çözüm yöntemleri içerisinde en fazla kullanılan sistemlerden biri olan arabuluculuk ülkemizde de başarı ile uygulanmaktadır. Ülkemizde arabuluculuğun hukukçular tarafından yapılıyor olmasının da bu başarıda son derece etkin olduğunu düşünüyoruz. Toplumsal yapımıza ve kültürümüze uygun olan arabuluculuk sisteminin faydaları zamanla  kişiler ve ticari işletmelerce daha iyi anlaşılacaktır.

Kısaca özetlemek gerekirse arabuluculuk kaybedeni olmayan dostane bir çözüm yöntemidir. Uyuşmazlıklar daha kısa sürede, daha az masrafla tarafların kontrolünde, gizlilik esasıyla kazan kazan ilkesine dayalı olarak çözülür. Arabuluculuk sürecinde karşılıklı menfaatin korunması esastır.

Her iki tarafında kazandığı bir yöntem olan arabuluculuğun toplumsal barışa da katkı sunacağını düşünmekteyiz. Bu doğrultuda yürüttüğümüz faaliyetlerle taraflara ekonomik, hızlı ve iradelerini yansıtır bir çözüm sunmanın gururunu yaşmaktayız” dedi.

“İLİMİZDE İLK VE TEK ARABULUCULUK MERKEZİYİZ”

XS0A0146

Diğer taraftan ilimizde arabuluculuk merkezi olarak ilk ve tek arabuluculuk merkezi olduklarını vurgulayan DENGE ARABULUCULUK MERKEZİ ortaklarından Arb. Av. Murat Gülsün, şu açıklamalarda bulundu: “Bölgede arabuluculuk merkezi olarak ilk ve tek merkez konumundayız. 2018 Nisan ayı içerisinde başta Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar olmak üzere, yerel yöneticilerimizin de katılımlarıyla merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Merkezimiz her türlü donanıma sahip farklı büyüklüklerdeki 6 görüşme odası ile ayrı, ayrı arabuluculuk görüşmelerini aynı anda sağlayabiliyoruz. Her biri alanında uzman, bu işi severek ve isteyerek yapan biz DENGE ARABULUCULUK MERKEZİ ortakları olarak şehrimizde arabuluculuğun tanınması, uygulanır olması ve yaygınlaştırılmasına katkı sunuyor olmaktan son derece onur duymaktayız.”

DENGE ARABULUCULUK MERKEZİ ortaklarından Arb. Damla Keskin Kızak ise arabuluculuk sonucunda yapılan anlaşmanın mahkeme kararı anlamını taşıyacağını, bu sürece dava açmadan önce  ya da devam eden dava sürecinde de başvurulabileceğini, sorunların taraflar arasında dostane çözümü ile husumetlerin azalacağını da belirtti. Arb. Damla Keskin Kızak, DENGE ARABULUCULUK MERKEZİ ortakları olarak arabuluculuğa ve arabuluculuğun adalete katkısına inandıklarını ifade ederek, arabuluculuk faaliyetleriyle, toplumsal barışa katkı sağlamak, masrafsız, hızlı, ekonomik, etkin ve tarafları mutlu eden çözüm yöntemleriyle çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.