RSSBüyümek her zaman mı iyidir?

Sal, Ağu 16, 2011

Genel

Hatırlanacağı gibi, içinde bulunduğumuz Temmuz ayı başlarında,2011 yılının ilk çeyreğinde ülkemizin büyüme hızının %11 olduğu bilgisi açıklandı. Çin’in aynı döneme ait büyüme oranı%9,7 iken ülkemizin kaydettiği oran neredeyse bir dünya rekoruna işaret etmekte idi. Böylesine önemli bir miktardaki büyümenin bu ülkede yaşayan herkesi sevindirmesi beklenirken haber çok da  fazla    yankı  bulmadı ve üzerinde fazla durulmadı. Ekonomi ile ilgili uzman köşe  yazarlar ise,’Rekor Kırdık  Ama  …’Büyüyor muyuz. Batıyor muyuz ?’ ya da ‘Hormonlu  Büyümeye Devam ,Ucuz İthalata Selam’ gibi ‘kuşkulu’ başlıklar içeren yazılar kaleme aldılar.

Ekonomik işleyişin karakteristiğini makro rakamlara bakarak değerlendirecek ölçüde ekonomi bilgisine sahip değilim. Ancak ekonomik büyümenin esas göstergesinin ülkede yapılan üretim olması gerektiğini bilen biri olarak mikro düzeyde yaşananları ve üretim alt yapılarındaki hareketliliği gözlemleyebiliyorum.Yaptığım işin gereği olarak ülkemizin birçok sanayi bölgesine gidip üretim yapan yerlerde çalışıyorum. Hem içinde bulunduğumuz Adana Sanayi hem de gidip gördüğümüz diğer sanayi bölgelerinde hep hızlı bir büyümenin işaretlerini görüyoruz. Hızla büyümekte olduğumuzun en açık işareti,neredeyse küçük,orta büyüklükte veya büyükçe olan tüm işletmelerin mevcut yerlerini büyütebilme çabası içerisinde olmalarıdır.Çıplak gözle yapılan bu gözlem bile gerçekten aşırı hızlı büyümekte olduğumuzu göstermekte.

Üretme yeteneğinin ve üretebilmenin bir ülke için yaşamsal öneme sahip olduğuna inanıyor olmama karşın, açıklanan büyümemizin ne kadar sağlıklı olduğu konusundaki kuşkulara da katılmadan edemiyorum.Sahadaki gözlemlerime dayanarak belirleyebildiğim, resmi açıklamalarda çok fazla yer almayan ancak çözüm bulunmadığı takdirde baş ağrıtacak olan bazı sorunları sıralamak istiyorum.

Hızla artan üretimi gerçekleştirebilmek için gerekli olan tesis, makine ve ekipmanın özellikle ileri teknoloji ürünü olan önemli bir kısmı (CNC tezgahlar, ölçme ve test ekipmanı gibi)ile üretim için gerekli olan nitelikli hammadde  ve malzemenin (nitelikli çelik ve alüminyum bazı önemli kimyasallar gibi )bir çoğunu ithalat yoluyla karşılıyoruz. Bunun doğal sonucu olarak büyümeyle birlikte cari açık ve dış borç artarken,bu borçlanma karşılığında kayda değer ,yeniden üretebilecek bir teknolojik kazanım da sağlanmamakta.

Büyümenin motoru olan üretim yüksek oranlarda artarken, üretiminin temel öznesi olan nitelikli insan kaynağı aynı hızla büyümüyor. Küçük veya büyük neredeyse tüm işletmelerin nitelikli ara eleman ihtiyacı durmadan artıyor ancak bu problemin çözümü için köklü adımlar atılmıyor. Mühendislik fakültelerinin yıllık kontenjanlarının 50.000 rakamlarını aştığı bir dönemde bu rakamla oranlanamayacak kadar az sayıda teknik meslek lisesi mezunu çalışma hayatına katılabilmekte. Nitelikli çalışan sayısı artış hızının büyüme hızının altında kalmasının doğal sonucu olarak eldeki yetişmiş elemanların iş yükü sürekli artmakta. Böylece sayıları durmadan artan milyonlarca niteliksiz ve işsiz insana karşın az sayıdaki nitelikli ve iş yoğunluğu durmadan artan insanın olması gelir dağılımındaki adaletsizliği artırmakta. Ekonomideki büyümeye karşın işsiz sayısının azalmaması da bu durumu açıkça göstermekte.

Artan üretim bir yandan da çalışanların sağlığı ve iş güvenliği, çevrenin sağlığı ve güvenliği problemlerinin de artması anlamına gelmekte. Büyümede elde edilen hız bu türden problemlerin çözümü için de yakalanmadığı taktirde iş kazaları ve çevre felaketleri kaçınılmaz olacaktır.

Burada dile getirilen sorunların hepside devletin el atmasını bekleyen ve yalnızca onun desteği ile çözülebilecek büyüklükte sorunlardır. Sosyal devlet de esasında bunun için vardır. Ekonomik büyüme vergilerin, dolayısıyla da devletimizin gelirlerinin artması anlamına geldiğine göre bu büyümeyi sağlayan tarafların devletlerinden hizmet beklemeleri de en doğal hakları olmalıdır.

 

Kadir EKREN

ÖZKA KAYNAK A.Ş.

YÖN. KUR. BAŞK.

kekren@ozka-kaynak.com

 

 

 

Comments are closed.