RSSAnadolu Girişim Sermayesi A.Ş’den KOBİ’lere tam destek…

Sal, Nis 12, 2011

Genel

Halka arz olmayı hedefleyen KOBİ’lere,

Anadolu Girişim Sermayesi A.Ş.’den Tam destek

 Ankara Merkezde faaliyet sürdüren Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Koordinatörü Mehmet Erdem Aykın, faaliyetlerine ilişkin detay verdi.

Şirketinizin özgeçmişini ve kurulum aşamasını, resmi ortaklarını açıklarımsınız?

Anadolu GSYO Mehmet Doğan Ateş, Ünal Alkan, Hakan Aybar, Halil Şen ve Aydın Baylam tarafından kurulmuştur. Kurucu ortaklarımız uzun yıllar çeşitli sektörlerde ve sermaye piyasalarında ciddi deneyim ve birikime sahiptirler.Şirketimiz Eylül 2010 tarihinde Sermaye Piyasaları Kurulu tarafından kuruluş onayı almış ve yine SPK tarafından onaylanmış Portföy İşletmeciliği yetki belgesine sahip, ilk gerçek kişi yatırımcılardan oluşan girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketidir.

 Sizin, şirketteki resmi pozisyonunuz nedir? Deneyimlerinizi anlatırımsınız?

Ben şirketin Genel Koordinatörüyüm. Dokuz Eylül İktisat fakultesi mezunuyum ve İngiltere’de Uluslararası Finans Üzerine mastır eğitimimi tamamladım. 3 yıla yakın bir süre Londra’da Finansal Hizmetler ve İş Geliştirme üzerine çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra Anadolu GSYO’da kariyerime devam ediyorum.

 Şirketinizin faaliyet konular nelerdir? Hangi hizmetleri sunuyorsunuz?

Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, gelişme ve büyüme potansiyeli olan KOBİ’lere  gerekli sermaye desteği, piyasa danışmanlığı hizmeti veren, partner bağımsız denetim ve aracı kurumlarla sermaye ortağı olduğumuz şirketlerin halka arzlarını  gerçekleştirmeyi hedefleyen bir şirketiz. Bir girişim sermayesi şirketi olduğumuzdan temel çalışma alanımız finansman desteği ve piyasa danışmanlığı hizmetidir.

  Piyasadaki etkinliğiniz nedir? Biraz açabilir misiniz?

Finansal piyasada ve aracı kurumlar arasında çok güçlü bir piyasa ağına sahibiz. Bu avantajımız sayesinde ortak olduğumuz şirketlere niteliksel anlamda katma değer yaratabiliyoruz. Bunun yanında girişim sermayesi olarak beraber çalıştığımız bağımsız denetim firması ile ortak olduğumuz şirketleri SPK (Sermaye Piyasası Kurumu) ve İMKB standardalara uygun getirilmesini sağlıyoruz. Ortak olduğumuz şirketlerin finansal yapısında gerekli reorganizasyonun oluşturulmasının ardından SPK tarafından aracılık ve halka arz faaliyetlerinde yetkili olan diğer partner aracı kurumlarımızla birlikte değerlendirmeler ve analizler yaparak şirketlerin halka arzını gerçekleşmesini sağlıyoruz ve yatırımımızı realize ediyoruz. Hissedarlarımıza da yüksek getiriyi hedefliyoruz.

 Kobiler sizin gibi girişim sermayesi şirketleriyle, beraber çalışmalarında ne gibi fayda elde edebilirler?

Girişim sermayesi şirketleri ile çalışma yapan Kobi’ler girişim şirketleri sayesinde idari ve organizasyonel anlamda bilgi transferi yaparken, kurumsal anlamda  da Kobi’lerin gelişmesine olanak verir. Sermaye ortaklığı sayesinde beraber iş yapma kültürünü şirketlere yükler.Ayrıca sağladığımız sermaye desteğinin diğer finansman kaynaklarına göre avantajları vardır. Örneğin bankaların sağladığı kredi imkanlarının bir çok konuda yaptırımı söz konusu iken, banka kredileri yerine girişim şirketlerini yanlarına ortak alan şirketler mali yapılarının güçlenmesine fırsat verir ve yeni yatırımları içinde faizsiz finansman kaynağından faydalanabilirler. TOBB verilerine göre Türkiye’de ortalama şirket ömrü 12 yıldır. Bu şirketlerin istihdam sağlayan vergi üreten, yapılar olduğu düşünüldüğünde en büyük milli servetin bu şirketler olduğuna inanıyoruz. Şirketlerin ömürlerinin uzaması, yönetiminin kaliteli hale gelmesi, kurumsallaşması ve güçlerine mali ve idari yönden güç katılmasını ortak iş yapmanın çok zayıf olduğu ülkemizde bizim amaçlarımız arasındadır.

Girişim yaptığınız şirketlerin kontrolünü hedefliyor musunuz?

Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olarak yatırım yaptığımız çoğunluk veya azınlık hisseler rinde kontrolü şirket yöneticilerine bırakıyoruz.

 Girişim yaptığınız şirketlerde çıkış süreniz nedir ve nasıl bir çıkış modeline sahipsiniz?

Kendi iş planımıza göre maksimum 2-3 yıl içerisinde halka arz modeli ile yatırımlardan çıkmayı hedefliyoruz.

Yatırım kriterlerinizde öncelik verdiğiniz sektörler var mıdır?

Herhangi bir sektör kısıtlamamız yoktur.

İlgi alanınıza giren hedef şirketlerinizin neleri kapsaması gerekiyor?

Ödenmiş sermayesi maksimum 10 milyon TL ve yıllık karı 250,000 TL ile 5 Milyon TL arasında olan bölgesel ve global pazarlada büyüme potansiyeline sahip, halka arz olmayı hedefleyen şirketler.İlgilendiğimiz şirketler arasında Sermaye Piyasası Kurulu kaydına alınma hedefi olan , İMKB ulusal Pazar ve Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem görmek isteyen KOBİ’ler Piyasa danışmanı ve piyasa yapıcısı hizmetlerimizden yararlanmak isteyen ve gerekli altyapının oluşturulmasından sonra halka arz olmayı hedefleyen  firmalar yer almaktadır.

Girişim Sermayesi Şirketi nedir ve hangi özelliklere sahiptir?

Girişim Sermayesi Şirketi, gelişme ve büyüme potansiyeli olan şirketlerin yatırım ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duydukları finansman kaynaklarına yönelik olarak kurumsal yatırımcılar tarafında desteklenen bir finansman kaynağıdır. Girişim Sermayesi ile yapılan finansal yatırımlar genelde projelerin başlangıç aşamasıdan gelişme, köprü ve halka arz aşamaları arasındaki süreç içinde girişim sermayesi şirketlerinin yatırım kriterlerine göre esas alınır.

Girişim Sermayesi Kobiler için neden önemlidir?

Girişim Sermyayesi Yatırım Ortaklığı şirketleri sayesinde KOBİ’lere yeni finansman kanalları sağlanmaktadır. Özellikle gelişme ve büyüme potansiyeli yüksek olan KOBİ’ler girişim sermayesi şirketlerinin sağlayacağı finansman desteği ile yeni yatırımlar yaparak daha rekabetçi ve güçlü bir yapıya ve gerekli altyapıların sağlanmasıyla halka arza giderek daha güçlü bir finansal altyapıya ve kurumsal itibara sahip olabilirler.

 Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Girişim Sermayesi Finansman Sağlamada Hangi Kriterleri Göz Önüne Alıyor?

Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olarak girişim sermayesine ihtiyaç duyan şirketlere finansman sağlanmasında öncelikle girişim şirketinin tecrübeli, hızlı karar verebilen güçlü bir yönetim ekibine sahip olması, içinde bulunduğu sektörde sürdürülebilir bir rekabet avantajının olması, şirket vizyonu içinde halka arz olmayı hedefleyen, gelişme ve büyümeye odaklı, mevcut durumuna göre operasyonel karlılığı olan ve teknolojik üstünlüğe sahip olması gibi temel kriterleri göz önüne alırız.

 İMKB’nin faaliyete geçirdiği Gelişen İşlemeler Piyasasına yönelik KOBİ’lerin halka arz olarak sermaye piyasalarında işlem görmesi hedefleniyor. KOBİ’lerin halka arz olmalarının KOBİ’lere ne gibi avantajları olur?

Gelişen İşletmeler Piyasası, gelişen ve büyüme potansiyeli olan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla İMKB tarafından küçük ve orta ölçekli işletmeler için kurulmuş bir piyasadır.  İMKB’nin 2023 yılına yönelik hedefleri arasında borsada işlem gören şirketlerin sayısının  1000’e ulaşmasını gerçekleştirmektir. Bu hedefe yönelik oluşturulan Gelişen İşletmeler Piyasası sayesinde, yatırımcıların büyüme potansiyeli yüksek şirketleri ve bu şirketlerin gelecek vaad eden projelerini tanımalarına, portföy yatırımlarını bu şirketlere yönlendirmelerine ve bu şirketlere ortak olarak finansman ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan sağlayacaktır. Bu sayede halka arz olmayı hedefleyen KOBİ’lere sermaye arttırımı yoluyla gelişme ve sahip oldukları işletmeleri genişletebilme fırsatları vermektedir. Bu aynı zamanda özsermayenin artmasını sağlayarak banka kredisi ya da iç finansmana göre daha uygun bir alternatiftir.Halka Arz sayesinde şirketinizin sermaye altyapısı artarken, finansal genişlemenizde kaldıraç etkisi yaratmaktadır. Şirketiniz borsaya kote olması şirketinizin itibarında da önemli bir şekilde artışa neden olacaktır. Bu aynı zamanda yerli ve yabancı yatırım şirketlerinin şirketiniz üzerinde analizler yapmasına ve büyük yatırımcılarının şirketinizin hisseleri üzerinde detaylı bilgilenmesine ve potansiyel yeni yatırımların gerçekleşmelerine imkan sağlayacaktır. Şirketin halka arz durumu şirketin çalışanlarının da hissedar olmasına imkan vererek daha güçlü bir motivasyon yaratılmasına yardımcı olur. Bunun yanında şirket içinde önemli pozisyonlarda çalışan personeller performansa bağlı hisse verilmesi şeklinde motivasyonları yükseltilebilir.

 Sizce Kobilerin Halka açılmadaki sıkıntıları ve yaşadıkları zorluklar nelerdir? Anadolu GSYO olarak müşterilerinize nasıl bir çalışma sunmaktasınız?

İMKB’de Koç Holding, İş Bankası gibi dev şirketler işlem görürken, KOBİ’lerin kendilerin de bu piyasada halka açılarak işlem görebileceklerine ve bu yolla hem finansman sağlanması hem de daha güçlü bir kurumsal yapıya sahip olabileceklerine dair algının ve yeterli özgüvenlerinin bulunmaması temel zorlukların başındadır.Ayrıca Anadolu Kaplanları KOBİ’ler Anadolu’da yerleşik iken, finans piyasasının tüm aktörlerinin İstanbul’da olması sebebiyle yeterli networklerinin bulunmaması, yüksek danışmalık ücretleri ve bu alana yönelik, yeterli kadroların olmaması Kobi’lerin halka açılmalarındaki temel problemleri oluşturmaktadır. Anadolu GSYO olarak alanında uzman partner şirketlerimiz ve güçlü piyasa ağımız sayesinde yatırım yaptığımız şirketlerde bu sıkıntınları ortadan kaldırılmasında şirketlere herhangi bir mali yük getirmeden çözmeyi amaçlayan bir iş planına sahibiz.

 Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı olarak gelecekte ne gibi planlarınız var?

Şu anda uluslararası alanda akredite olmuş olan EVCA (European Venture Capital Association) ve GULFVCA (Gulf Venture Capital Associations) ile ilgi üyelik çalışmalarımız sürmektedir. Bu üyelik işlemlerimizi onaylanmasından sonra girişim faaliyetlerimizi yabancı Private Equity ve Venture Capital şirketleri ile konsorsiyum oluşturarak ile genişletmeyi hedeflemekteyiz.

   www.anadolugirisim.com.tr

Comments are closed.