RSSKobi’lerin Teknoloji kullanımındaki yetersizlikleri

Cts, Eyl 18, 2010

Genel

 

Kemal USTOK

(AVRUPA BİRLİĞİ UZMANI)

 

 

KOBİ’LERİN TEKNOLOJİ KULLANIMINDAKİ YETERSİZLİKLERİ…

 

KOBİ’lerimizin ihracat ve dış ticarete yönelik  sorunları sıralanırken teknoloji ‘’ e-ticaret ’’ kullanımındaki yetersizlikler  ve iyi yetişmiş insan gücü eksikliği başta gelmektedir.Türkiye’de kobilerin %50’sinden fazlasının teknolojik altyapı yatırımı yapmadığını görmekteyiz.Diğer kalan yarısı ise mümkün olduğunca teknolojik altyapısını ilerletmeye çalışıyor.Teknolojik altyapı yatırımları eksik kalınca özelliklede konu ihracat ve dış ticaret olunca kobilerimiz ister istemez yetersiz kalmaktadırlar. Kobiler üretimlerinin yaklaşık %20 ile %25  civarını ihraç edebiliyorlar.Toplam ülke içindeki ihracatları ise %10 ile % 12  ler seviyesinde kalmaktadır.Toplam  işletmelerimizin büyük çoğunluğunun kobi olduğu düşünülürse oldukça düşük bir rakam olduğu gözükmektedir.         

Web odaklı ticaretin zayıf olduğu ülkemizde bu problemi aşmanın en kolay yolu ise, bir anda ve yoğun şekilde teknolojik altyapı yatırımlarına odaklanmak olmamalı, öncelikle kademeli bir şekilde ve yavaş yavaş  web odaklı çözümler ve Internet olanaklarının kullanılmasına yönelik etkin yazılımlar uygulanmalıdır. Burada e-ticaretin önemi ortaya çıkmaktadır. e-ticaret kurumsallaşmanın ilk basamağıdır. Bir KOBİ’nin dış ticaret olanaklarından yararlanabilmesi  ve ihracat rakamlarını arttırabilmesinin yolu web odaklı ticaret yapılanmasından geçmektedir.

 Web odaklı çalışan  KOBİ’ilerin  doğrudan ihracata yönelik üretim yapmaları daha kolay olmaktadır.e-ticaret dış pazarlarda tanıtım ve pazarlama olanaklarının kullanılmasında en hızlı ve verimli bir sistemdir.Bunun yanı sıra Geleneksel ve Klasik pazarlama yöntemleri ihracat söz konusu olduğunda artık yetersiz kalmaktadır.Tüm dünyada web odaklı satışlar artış göstermiştir.Ciroları milyarlarca dolarlarla ifade edilen bir Pazar oluşturmuştur.

KOBİ’lerimizin iyi yetişmiş dış pazarları bilen ve web odaklı çalışabilecek insan gücüne de ihtiyacı olduğunuda unutmamamız gerekmektedir.Tüm Dünyada geçerli ortak  dil olan İngilizcenin Dünya toplam ticaretinin %95’ni kontrol ettiğini düşündüğümüzde Kobilerimizin dış pazarlarda etkin olabilmesinin yolu Dış Ticaret Mevzuatına hakim yabancı dili  iyi şekilde konuşabilen , kullanan ve ticaretin sadece e-mail atmaktan geçmediğini bilen iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyacı vardır.

Rekabetin çok yoğun yaşandığı bir Dünyada en hızlı pazarlama ve çözümler  hızlı iletişimden geçmektedir .Hızlı olmak rekabetçi bir piyasada ayakta durabilmenin ilk koşuludur.Satışın sürekliliğini sağlamanın temel prensibi artık klasik pazarlama yöntemlerinden geçmemektedir.Web odaklı çalışmak sınırsız sayıda tüketiciye ulaşmak demektir.Buda beraberinde üretim artışı demektir.Web odaklı çalışmanın bir diğer faydası ise sürekli güncel ve yeni olanı takip edebilme imkanı sağlamaktadır.

Bugün Çin’deki KOBİ’lerin yaklaşık %99’u e-ticareti etkin bir şekilde kullanmaktadırlar.Yaptıkları bağlantıların %70’ni web üzerinden gerçekleştirmektedirler.Bu rakamı hiç de küçümsememek gerekmektedir.Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti’nin yıllık ihracat rakamı 1.2 trilyon doların üstünde olduğu düşünülürse e-ticaretin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmekteyiz. Web odaklı e ticaret sayesinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin üretim kapasitesinin her gecen gün daha da arttığını görmekteyiz.Artan üretim maliyetlerin düşmesine ve Çin’in rekabet etmenin neredeyse imkansız olduğu bir ülke haline gelmesini sağlamaktadır.

 

                Doğru yatırımlar piyasalarda olumlu tepkiler verirler.e-ticaretin doğru bir yatırım olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır.

Comments are closed.